Tuyển dụng tài xế lái xe, nhân viên phục vụ xe – Tây Ninh

Tuyển dụng tài xế lái xe, nhân viên phục vụ xe – Tây Ninh

Nhà xe Nam Phát xin thông báo.

Hiện tại nhà xe đang có nhu cầu tuyển 6 tài xế lái xe tuyến đường Tây Ninh – Đà Lạt và Tây Ninh – Khánh Bình. Và 10 nhân viên phục vụ trên xe.

Liên hệ gặp quản lí: 0916353443

Share this post